ORTOGRAFÍATE

ORIENTACIÓNS PARA AS FAMILIAS
 ( visto no blog de Orientación de Rocío Méndez Penela)
TODAS AS REGRAS
HOMÓFONOS B/V
POR CICLOS 
GA, GUE, GUI...
PARCHIS
TODAS AS NORMAS
APÚRATE! ESCAPAN!
QUE LETRA VAI 
NOS OCOS?

ORTOGRAFÍA
 IDEOVISUAL

 MÁIS 
ACTIVIDADES

   

COMPLETA CON C
OU Z
                             
PARA
 DESCARGAR
                                  
TARXETAS
ORTOGRÁFICAS
SINXELAS

MÁIS TARXETAS 
VISUAIS
MAIÚSCULAS, 
ACENTUACIÓN...

SEGUE 
PRACTICANDO!
DE ENCHER OCOS, 
CON PISTAS! 


DITADOS

DITADOS

NORMAS
ACENTUACIÓN
PULSA A
 CORRECTA
DITADO I


DITADO II


     TUBO/TUVO

                            
VERBO HABER
                                 
A/ HA/ HABÍA
                                  
GA,GUE, GUI, GO, 
GU, GÜE,GÜI

   MÁIS DA G.
                            
 MÁIS DA G

MOITOS
ENLACES

DITADOS 
CLÁSICOS

INVESTIGADORES
ORTOGRÁFICOS

TILDES, SÍLABAS, DIPTONGOS E HIATOS...

B/V, H, C/Z/S, LL/Y

Recomendacións e dinámicas de aula de Ana Galindo do blog PALABRAS AZULES.
DITADOS, 
TRABALINGUAS...
                                                                               

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...